Het belang van context: Militairen en Cheerleaders

Photo Credit: ph-stop via Compfight cc

Het belang van context: Militairen en Cheerleaders