Dit is deel I van ‘BabyBjörn misleidt en medici kijken toe’. Wil je het volledige stuk lezen, klik dan hier.

Eerder verscheen op deze website een stuk over de draagzakken van Babybjörn. Het was een reactie op de makkelijke marketingpraatjes van de multinational. Na bezorgde vragen van ouders over de ergonomie haalde het Zweedse bedrijf haar schouders op en copy-pastete ze een standaardantwoord. Dat vroeg om weerwoord.

Naast positieve én negatieve reacties op de hier gepubliceerde kritiek, kwamen er vooral veel vragen. Sommigen die op het stuk reageerden waren teleurgesteld. Ze vroegen zich af waarom het stuk niet dieper in ging op de vraag waarom ergonomische dragers beter zijn dan de producten van Babybjörn. En terecht.

Het was de aanleiding voor dit stuk: een onderzoek naar die en andere vragen. Waarom is Babybjörn minder goed? Wat zeggen (onafhankelijke) specialisten en wetenschappers erover? Wat concludeert wetenschappelijk onderzoek? De zoektocht die maanden duurde en bij elkaar ongeveer vijftien werkdagen aan ploeteren kostte, bracht behalve ontluisterende, vooral ook merkwaardige bevindingen.

‘Dragen is goed voor ouder en kind’
De zoektocht begon met het aanschrijven van ontwikkelingspsychologen en orthopedisten. Al vrij snel blijkt dat de ontwikkelingspsychologen het over een ding eens zijn: dragen is goed voor de band tussen ouder en kind. Of in de woorden van Suzanne Zeedyk: “Babies need to feel connected to parents/carers in some way, in order to feel safe. Feeling connected through bodily contact, in a carrier, is a fine way of experiencing that connection.” En: “Carrying a baby close has been shown to enhance bonding”. Babybjörn onderschrijft dit principe ook. Ouders en kind hebben beiden baat bij verbonden zijn, of dat nu is door het kind tegen je lichaam te dragen of middels oogcontact.

Wandelwagens waarin het kindje met het gezicht naar voren zit raadt Zeedyk daarom af. Wel voegt ze eraan toe dat “there is very, very little research on the effects of infant transportation. It just isn’t something that has drawn enough scientists’ attention. So we are left to draw implications from the science that is out there, in related fields. This is a fine position to take, if there is no research available that is more closely relevant.” 

Suzanne Zeedyk in het AD

De medische kennis van Babybjörn
Maar dat is gek. Babybjörn pronkt toch met aanbevelingen van medisch-specialisten? Het lag dan ook voor de hand om contact te zoeken met Babybjörn. De Amerikaanse tak aanschrijven leverde weinig succes op: na twee mails kwam er geen enkele reactie, terwijl ze beweren alles te doen om binnen 24 uur te reageren.

Via de Nederlandse klantenservice lukte het wel. Na achttien dagen stuurde Babybjörn Zweden een reactie. In plaats van de gevraagde wetenschappelijke artikelen waarop de medische oordelen gebaseerd zijn, verstuurden ze onder andere het volgende: “We are very proud to receive advice from the experienced pediatric experts at the University Hospital’s Rainbow Babies & Children’s Hospital in Cleveland, ranked 5th in the nation for newborn care by US News & World. [They] provide their medical opinions based on their medical expertise and experience on neonatal and pediatric orthopedic questions relating to baby carrying and other children’s safety issues.” Een hoop mooie woorden, maar dus geen wetenschappelijke artikelen.

Het Rainbow Babies & Children’s Hospital in Cleveland
Het is de vraag of je het een commercieel bedrijf kwalijk kunt nemen dat ze de wetenschappelijke kennis waarop zij hun producten baseren niet in huis hebben, maar er zat vooralsnog niets anders op dan contact te zoeken met het in de e-mail van Babybjörn genoemde University Hospital’s Rainbow Babies & Children’s Hospital. De medici van dat ziekenhuis zouden toch zeker de wetenschappelijke artikelen kunnen overleggen? Wat volgde was een nieuwe e-mailwisseling, die pas vruchten begon af te werpen toen het de PR-afdeling van het ziekenhuis duidelijk werd dat de informatie voor een artikel was.

Maar die vruchten waren niet in staat de honger te stillen. Na herhaaldelijke verzoeken om de wetenschappelijke artikelen waaruit zou blijken dat Babybjörn draagzakken maakt die, zoals ze op hun website beweren, “are designed to provide proper support for a newborn’s head, neck, spine and hips” en dat “BabyBjörn Baby Carriers also hold babies’ hips in the optimal position — the abducted position (or spread legs)“, kwam er eerst niets.

De medici “are pleased to recommend the use of front carriers made by BabyBjörn since we recognize that they are ergonomically correct and safe for baby“, maar op basis waarvan, was nog altijd onduidelijk. Na een nieuw verzoek, beloofde een van de woordvoerders van het ziekenhuis haar best te doen om de artikelen boven water te krijgen. Er restte vooralsnog niets anders dan contact zoeken met andere onderzoekers, te beginnen in Nederland.

Deel II van ‘BabyBjörn misleidt en medici kijken toe’ lees je door hier te klikken.

BabyBjörn misleidt en medici kijken toe (1/4)